Monday, June 1, 2009

Magnificat

Today we celebrated the Feast of the Visitation and my sixth anniversary of profession as a sister. As we heard Elizabeth's greeting and Mary's song, I thought to myself how appropriate it seemed as a prayer for Haiti. I would like to see the hungry filled with good things. I would like to see the poor brought up out of misery, the humble lifted high. And I wonder what I can do to be part of that and to bring others into that work as well.

And so I want to include the words of the Magnificat here in Haitian Creole, taken from Bib La online (Index: http://www.kreyol.com/creole-bible/bib-la.html), Luke 1:46-55.

Nanm mwen ap chante pou Mèt la ki gen pouvwa.
Lespri m' pran plezi nan Bondye ki delivrans mwen.
Paske li voye je l' sou mwen, yon sèvant ki soumèt devan li.
Wi, depi koulye a, epi pou tout tan, tout moun pral di: Ou se yon fanm Bondye beni!
Paske Bondye ki gen tout pouvwa a fè anpil bèl bagay pou mwen.
Non li, se yon non pou tout moun respekte.
L'ap toujou gen pitye pou tout moun ki gen krentif pou li.
Li fè lèzòm santi fòs ponyèt li.
Li fè moun ki gen lògèy ak gwo lide nan kè yo pèdi tèt yo.
Li desann chèf ki te byen chita nan fotèy yo.
Li leve moun ki pa gen pretansyon yo.
Li bay moun ki grangou yo anpil byen.
Li voye rich yo ale san anyen.
Li vin pote sekou bay pèp Izrayèl k'ap sèvi l' la.
Li pa bliye fè wè jan li toujou gen kè sansib, pou Abraram ansanm ak tout ras li a, dapre pwomès li te fè zansèt nou yo.

No comments:

Post a Comment